باید کاری کرد

وبگاه شخصی حسن عبدالصمد

باید کاری کرد

وبگاه شخصی حسن عبدالصمد

اگر می‌خواهی کوفی نباشیم...

| جمعه, ۲۶ آبان ۱۳۹۱، ۰۱:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

اگر می‌خواهی کوفی نباشیم

 باید بدانیم تا وقتی "حسین" نیامده،  "مسلم" ولی امر است.